Komunikacyjne
Nie balansuj na granicy ryzyka... ubezpiecz się! Umów się z doradcą

OC  każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń działających na terenie Polski. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami szkód /na mieniu i/lub osobie/ wyrządzonych innym osobom.

 

AC  ubezpieczenie AUTO CASCO gwarantuje Klientowi finansowe bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży. 

Ochroną są objęte zdarzenia powstałe w kraju jak i zagranicą. 

 

NW  ubezpieczenie NNW zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Obejmuje szkody – trwałe uszczerbki na zdrowiu, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu – od momentu wsiadania do samochodu do czasu jego opuszczenia. W ramach NNW ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie znajdujący się wewnątrz samochodu. NNW jest uzupełnieniem ubezpieczenia OC i AC.

 

ASS  Wielu  z nas doświadczyło awarii samochodu w najmniej oczekiwanym momencie

Posiadając ubezpieczenie ASSISTANCE, otrzymasz profesjonalną pomoc, która na miejscu usunie usterkę a w przypadku kolizji/ wypadku lub awarii, która nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, zagwarantowane będzie holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem zastępczego, hotel lub zwrot kosztów poniesionych z powrotem do domu – w zależności od wariantu ubezpieczenia.

 

Towarzystwa partnerskie

  • Wiener
  • HDI - new
  • Interrisk
  • Uniqua
  • Warta - new
  • Hestia
  • TUZ